Garancija

Garancija na Lavello sudopere

 

  1. Slijedeći pojmovi sadržani u ovim uvjetima i odredbama garancije imati će slijedeća značenja:
   1. “Garancija” imati će značenje svih prava i obveza koje proizlaze iz ovih uvjeta i odredbi garancije i građanskopravnih odredbi;.
   2. “Oprema” znači kupljeni sudoper, ali ujedno znači i sudoper kupljen bez greške kojeg je korisnik proizvoda primio umjesto neispravne opreme;
   3. “Proizvođač” je: Lavello Dalmacija d.o.o, Adresa: Radnička cesta 20, 10 000 Zagreb, OIB: 39385449981;
   4. “Viša sila” označava bilokakav vanjski događaj izvanredne naravi kojeg Proizvođač ili servisni centar koji obavlja, ili će obaviti servis tj. garantni popravak opreme, nisu u mogućnosti spriječiti i koji su izvan njihove kontrole uključujući, ali neograničavajući se na nerede, štrajkove, kolektivne sporove, oružane sukobe i prirodne katastrofe;
   5. “Korisnik proizvoda” označava svaku osobu koja je kupila opremu od proizvođača i svakog naknadnog vlasnika opreme koji ima garantni list, koji je efektivno stekao pravo na ostvarivanje garantnih prava.
  2. Proizvođač treba dati garantni list (garanciju) za opremu za period od 10 godina od dana njegove prodaje.
  3. Korisnik proizvoda može ostvariti svoja prava nakon isteka garantnog roka navedenog u točki 2. gore. U tom slučaju, korisnik proizvoda je dužan dokazati da se greška na opremi dogodila prije isteka ovog vremenskog roka.
  4. Garancija (garantni list) je važeći na teritoriju Hrvatskoj.
  5. Rok važenja garancije počinje teći od samog datuma kupnje potvrđenog dokazom o kupnji.
  6. Garantni list (garancija) pokriva samo greške nastale u proizvodnji.
  7. Ukoliko greška ili oštećenje proizvoda je otkriveno tijekom roka važenja garancije, njegova uporaba ili instalacija (ugradnja, montaža) mora biti odmah prekinuta te je potrebno proizvođača odmah obavijestiti o neispravnosti. Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu uporabom neispravnog proizvoda.
  8. Reklamacije se razmatraju u roku od 14 dana.
  9. U situacijama koje su izvan kontrole samog proizvođača uključujući događaje više sile, rok razmatranja reklamacije na proizvod će se produljiti za vrijeme trajanja više sile, ili za vremenski period trajanja prepreka koje su izvan kontrole samog proizvođača.
  10. Ukoliko proizvođač ne ispoštuje rok specificiran u članku 7. ove garancije (garantnog lista), kupac ima pravo produžiti rok garancije na proizvod za vrijeme koje je potrebno za samu obradu reklamacije.
  11. Garancija (garantni list) ne pokriva štete na proizvodu koje su nastale slijedom:
   1. ugradnja (instalacija ili montaža) nije u skladu s priloženim uputama proizvođača za ugradnju
   2. upotrebom neodgovarajuće opreme ili materijala tokom ugradnje (instalacije ili montaže), nestručnog rukovanja, tj. nije u skladu s previđenom uporabom opreme i s uputama za uporabu;
   3. nepravilno skladištenje ili transport proizvoda, uključujući transport na način koji se razlikuje od onog dogovorenog s proizvođačem u svezi s korištenjem prava garancije (pogledajte točku 13. u ovoj garanciji);
   4. izvođenje samostalnih popravaka i preinaka;
   5. stvaranje taloga iz vode koja se koristi ili zbog njezine neodgovarajuće kakvoće;
   6. zbog neadekvatnih parametara vode koja se koristi;
   7. nestručnog održavanja proizvoda npr. korištenje neodgovarajućih sredstava za čišćenje i dodataka;
   8. mehaničke i termalne štete prouzrokovane s nepravilnim rukovanjem proizvoda;
   9. istrošenost i habanje tijekom uobičajene upotrebe;
   10. neodgovarajućim održavanjem, čišćenjem, instalacijom (ugradnjom, montažom) i načinom podešavanja koje je objašnjeno u uputama za upotrebu ili je potrebno za ispravan rad proizvoda;
   11. temperature veće od 280 stupnjeva Celzija.
  12. Zbog proizvođačkih procesa u proizvodnji granitnih kompozitnih sudopera (pečenje pri visokim temperaturama), dimenzije specificirane na stranicama su približne i mogu varirati do 5 mm. Ne prihvaćamo pritužbe na manje razlike.
  13. Bilo kakav mehanički nedostatak mora biti prijavljen odmah, ne duže od 7 dana od dana kada je otkriven. Instalacija (ugradnja, montaža) ili upotreba neispravnog proizvoda odmah mora biti prekinuta. Ukoliko se ovi uvjeti ne zadovolje, reklamacija se neće uvažiti. Proizvođač zadržava pravo svaki put provjeriti uzrok oštećenja. Teret dokazivanja trenutka kada je taj nedostatak otkriven leži na samome kupcu.
  14. Kada predavate reklamaciju, osoba koja ima pravo garancije prvo se mora dogovoriti s proizvođačem o načinu vraćanja neispravne opreme. Ipak, neovisno o odabranom načinu povrata opreme, troškove povrata opreme proizvođaču snosi sam kupac.
  15. Dokazivanje garantnih prava moguće je predočenjem dokaza o prodaji ili nekog drugog pouzdanog dokaza o kupnji. Kupac se obvezuje poštivati sve ostale zahtjeve iz ove garancije, kako je navedeno u točki 11.
  16. Kupac ima pravo na zamjenu opreme s opremom koji nema greške ili na povrat kupoprodajne cijene proizvoda. Kupac ima pravo na povrat kupoprodajne cijene opreme samo ako proizvođač nije u mogućnosti zamjeniti opremu.
  17. Proizvodi zamjenjeni novim proizvodima će biti potpuno novi te će predstavljati točni ekvivalent proizvoda na kojem su otkriveni nedostatci.
  18. Proizvođač ne odgovara za izjave trećih strana.
  19. Ova garancija ne isključuje, ograničava ili obustavlja pravo kupca zbog neusklađenosti proizvoda s ugovorom.